Op 30 augustus hebben we een drukbezochte ouderavond gehad. Maar liefst 120 aanwezigen namen een kijkje in de groep van hun  kind(eren) of kregen informatie als hun kind in groep 1,2,3 of 8 zat. Vervolgens hoorde iedereen in het centrale gedeelte wat de speerpunten van schooljaar 2018-2019 zijn en werd uitleg gegeven over de ondersteuningsstructuur op BS Zeilberg.

Klik hier voor de link naar de presentatie.