Verlofformulier en werkgeversverklaring

In samenspraak met de leerplichtambtenaar is het aanvraagformulier verlof ontwikkeld voor alle scholen in de gemeente Deurne. 
Voor de eventuele toekenning van korte verlofaanvragen en vakanties buiten de reguliere schoolvakanties gelden diverse regels en termijnen. Neem s.v.p. ook goed notie van de regels uit de gemeentelijke brochure alvorens een aanvraag in te dienen. Let ook op eventueel bij te voegen bewijsstukken.

Wij melden (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties (een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen) bij leerplicht.
 

Klik hier voor de brochure: Vakantieverlof Peelgemeenten

Klik hier voor het verlofformulier.
Dit kan geprint ter goedkeuring worden ingeleverd bij de directeur.


Klik hier voor het formulier vakantieverklaring werkgever-zelfstandige.

Klik hier voor een schema m.b.t. graden van verwantschap.