Ouderavond

Op 31 januari 2018 heeft een informatieavond plaatsgevonden. 
Op de agenda stond:
-Tevredenheidsonderzoeken (ouders en leerlingen)
-Schooltijden

We zijn blij dat zo'n 75 belangstellende ouders zijn gekomen.
Hier kunt u de powerpoint van die avond teruglezen.