'Kinderen en hun sociale talenten' 

                    

Kinderen en hun sociale talenten'

Op school werken we met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.
D.m.v. deze methode besteden we in elke klas aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van kinderen.
Zo komen er regelmatig nieuwe thema's aan bod die in elke klas hetzelfde zijn. Kinderen zijn dus op het zelfde moment met dezelfde onderwerpen bezig, zodat binnen school, op de speelplaats dezelfde vaardigheden kunnen worden geoefend.

Thema's:
 
D.m.v.  rollenspellen, schrijfopdrachten, praatplaten, liedjes, kringgesprekken en speelplaatsopdrachten worden de thema's uitgediept en krijgen de kinderen kans om de geleerde vaardigheden toe te passen.
Naast deze methode hanteren we ook een aantal gedragsregels in de klassen; ze hangen op een zichtbare plek in de klas en worden regelmatig herhaald en besproken met de kinderen.
 
Deze 7 gedragsregels laten zien hoe wij als school graag willen dat onze leerlingen met elkaar omgaan:
  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
  • Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af.
  • Word je gepest, praat er thuis en op school over. Het is beter om het te delen.
  • We tonen respect voor elkaar.
  • Wij denken eerst na voordat we iets doen.
  • Wij behandelen anderen zoals we zelf ook behandeld willen worden
Gedragsregels kleuters:
Voor de kleuters hebben we een aanpassing gemaakt in de vorm van 'Pom- Pom klassenregels' (dit is de mascotte die in de kleutergroepen gebruikt wordt):

- Er is er maar een die praat, zodat het luisteren beter gaat.
- Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als je dat ziet.
- Blijven zitten op je stoel, dat kunnen er hier een heleboel.
- Ruzie maken is niet fijn, laten we allemaal vriendjes zijn.
- Nu laten we merken, hoe we rustig kunnen werken.
- Samen spelen, samen delen.
- Netjes lopen in de rij, dat hoort erbij.
- Stop, hou op! Ik vind het niet meer leuk.
- We zorgen goed voor elkaar, dan wordt het vast een topjaar.
- Zit iemand je te vervelen, ga dan lekker met een ander spelen.

Elke maand is er een nieuw gezamenlijk thema; informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.