Het schoolondersteuningsprofiel.

Het schoolondersteuningsprofiel is een document waarin wij aangeven wat de grenzen van onze ondersteunigsmogelijkheden zijn. Er staat in aangegeven voor welke typen leerlingen het geldt en wat de basisondersteuning is die wij kunnen bieden.
Als er meer ondersteuning gevraagd wordt, is een verwijzing naar Speciaal BasisOnderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) aan de orde.

Meer info over onze ondersteuning moet nog worden toegevoegd!
In bepaalde gevallen van leerlingkenmerken is onze ondersteuningsgrens bereikt.