Onderzoekend en ontdekkend leren:
Wat is onderzoekend en ontdekkend leren? Hoe doe je dat? Hoe gaan de kinderen aan de slag?
De kinderen krijgen een onderzoeksvraag en gaan dan (meestal) in groepjes aan de slag om op zoek te gaan naar antwoorden. Ze gaan aan de slag met concrete materialen bijv. een mars en een snicker om te ontdekken hoe een aardbeving ontstaat (zie filmpje Ouderportaal). Tablets/computers, atlassen, informatieboeken, e.d. worden gebruikt bij onderzoeksvragen zoals: "Hoe komen zeedieren hoog in de bergen?" en "Hoe gevaarlijk is een vulkaan?" en "Hoe ziet de wereld er over 250 miljoen jaar uit?" en "Hoe komt de koning van Spanje in ons volkslied?" en "Wie vind jij de stoerste zestiende-eeuwer?"

De onderzoeksvraag was: "Hoe wordt een berg een zandkorrel?"
Programmeren:Beebot

Een aantal kleuters zijn op bezoek geweest in groep 6 om te praten over wat zij willen leren en leuk vinden. De uitdaging voor groep 6 is om een activiteit te bedenken voor de beebot, zodat de kleuters zelfstandig kunnen programmeren tijdens de speel-/werkles. Hier wordt nog hard aan gewerkt! Onderstaande vaardigheden komen erg mooi terug in het proces dat de kinderen doormaken.