Aanmelden leerlingen

Op onze school kunnen ouders hun kinderen die voor 1 oktober 2020 4 jaar worden aanmelden.
Als  het kind 3 is geworden, kan het worden ingeschreven. Als het kind 4 wordt, kan het de school gaan bezoeken. Vanaf 5 jaar geldt de leerplicht.

OP ZONDAG 21 JANUARI 2019 KUNT U UW KIND TIJDENS DE OPEN DAG AANMELDEN!

Als u uw kind wilt aanmelden, meld dit dan bij ons. Kom gerust naar school voor informatie of een schoolbezoek. Onze intern begeleider en directie kan u alle informatie geven die u nodig heeft om een schoolkeuze te maken.
Bekijk ook onze mini-schoolgids en de folder die wij speciaal voor nieuwe ouders hebben laten maken.

Procedure op basisschool Zeilberg

- ouders melden zch om hun kind aan te melden
- het contactformulier wordt ingevuld en ouders ontvangen een inschrijfformulier
- het inschrijfformulier dient binnen veertien dagen te worden ingeleverd of als het kind 3 jaar wordt
- het formulier wordt besproken en door school bekeken
- als de school aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen wordt er ingeschreven
- de data van de verdere procedure en informatie verstrekking en 1e schoolbezoek worden afgesproken
- kan de school niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen gaat de zorgplicht werken
- een passende onderwijsplaats wordt gezocht

 Basisschool Zeilberg: Al meer dan 100 jaar voortvarend onderwijs. Kinderen varen er wel bij! 8x waarom! klik hier