Geachte ouders/verzorgers,                                                           

Onderwerp: De verkeersbrigade heeft uw inzet nodig.
 
 
Uw kind gaat (sinds kort) naar R.K. bs Zeilberg.
Helaas is de weg naar school niet altijd veilig genoeg.
 
Gelukkig is op weg naar bs Zeilberg de verkeersbrigade actief. Dit biedt de volgende voordelen:
  • Uw kind kan veilig oversteken bij de verkeersbrigadiers die hiervoor zijn opgeleid.
  • Zelfstandig naar school kunnen gaan, bevordert de zelfstandigheid van uw kind.
  • De veiligheid van uw kind neemt hierbij toe.
 
De verkeersbrigade bestaat uit vrijwilligers. Als kinderen de school verlaten, stoppen ouders vaak
met deze taak. Het kan ook gebeuren dat mensen om andere redenen niet langer brigadier kunnen zijn.
Om de verkeersbrigade goed te laten functioneren, hebben we altijd mensen nodig.
Met deze brief vragen wij u of u verkeersbrigadier wilt worden.

Kunt u tijd vrij maken om de schoolkinderen veilig te laten oversteken?
Het kost u hooguit 1x in de 2 weken  een half uurtje!

Misschien kent u ook mensen in uw omgeving die een bijdrage willen leveren?  U kunt daarbij denken aan grootouders, buurtgenoten, vriendinnen, ooms, tantes. Het is niet alleen nuttig werk maar ook erg gezellig. Bovendien leert u veel kinderen en ouders van de school snel kennen.
 
Over het werk:
  • De politie leidt de verkeersbrigadiers op.
  • U werkt op de oversteekplaats aan school met 2 mensen.
  • Bij de oversteekplaats op het kruispunt bij Den Draai met  3 of 4 mensen.
  • Ook wordt er samengewerkt met jeugdbrigadiers uit groep 8 van onze school.
  • Als u brigadiert mag uw kind(eren) als ze 4 jaar zijn ( in overleg leerkracht) op school blijven.
 
Bij een goed georganiseerde brigade wordt u niet meer dan 1 x in de 2 weken ingezet. (alleen
als u zelf aangeeft dat u elke week wilt.) U bent per ochtend of middag maar een half uurtje kwijt. Op het aanmeld formulier kunt u zelf aangeven welk dagdeel u het beste kan brigadieren.

Wilt u de verkeersbrigade ondersteunen? Vul dan het  aanmeldformulier in en lever dit
zo spoedig mogelijk  in bij de administratie van onze school.

Ook andere mensen kunnen zich op deze manier opgeven. Heeft u niet genoeg aanmeldformulieren dan kunt u deze vinden op deze website.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de coordinator van de verkeersbrigade, Marja Koppens.

Wij hopen dat we op uw steun kunnen rekenen.

Wij wensen uw kind(eren) een verkeersveilig schooljaar toe.
Namens alle kinderen van bs.Zeilberg willen wij u vast hartelijk danken☺.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marja koppens E-mail  johan_marja@kpnmail.nl, telefoonnummer 0493-320249 en 
Rionne Gooren van de Werkgroep Verkeersbrigadiers basisschool Zeilberg.