Bieb op School (BoS)

De BoS is op maandag- en donderdagmiddag geopend. De kinderen kunnen onder schooltijd een bezoek aan de bieb brengen. Je hebt je bieb-pasje nodig om bij de BoS een boek te kunnen lenen.Op maandag de groepen 5-6-7-8 en op donderdag de groepen 1-2-3-4. De boeken die terugkomen kunnen bij het binnenkomen van de school in de witte inleverbak gelegd worden. De bieb-medewerkers zorgen dan dat het boek afgemeld wordt en dat het boek weer in de kast staat voordat de bieb open gaat. 

Wat kun je lenen:
-prentenboeken
-voorleesboeken
-eerste leesboekjes voor beginnende lezers
-leesboeken
-informatieve boeken
-stripboeken (één per persoon per keer)

Lever de boeken die je bij de Bieb Op School hebt geleend ook daar weer in! 

In de Bieb Op School is een beperkte collectie aanwezig. Wil je een jeugdboek uit een andere vestiging van Bibliotheek Helmond-Peel dan kan dit gratis gereserveerd worden via de website van de bieb. De boeken moeten dan wel in de bibliotheek van Deurne opgehaald en teruggebracht worden. www.bibliotheekhelmondpeel.nl

Openingstijden bibliotheek Deurne: dinsdag/woensdag/vrijdag 11.00-17.00 uur. zaterdag 10.00-13.00 uur
Je kunt de boeken ook online laten verlengen.