Contact met de directeur

De directeur op basisschool Zeilberg was tot 1 augustus 2017 Frans van Geesink.
Vanaf 1 augustus is Yvonne Neervens benoemd als directeur aan BS Zeilberg.

Voor vragen aan of contact met de directeur kunt u het best als volgt handelen:

Binnenlopen: dat kan (bijna) altijd, echter ik heb een aanstelling voor 4 dagen en daarvan werk ik 1 ochtend per 2 weken voor onze stichting Prodas. 
Op dinsdagen zijn vaak vergaderingen gepland met andere directeuren en komen werkgroepen bijeen.
Zodoende ben ik de woensdag en donderdag meestal goed bereikbaar op school.

Mailen: mijn emailadres is: yvonne.neervens@prodas.nl 

Bellen: 0493-314370
U belt met de administratie op maandagochtend, dinsdagochtend, of 's woensdags tot 16.00 uur en maakt eventueel een afspraak.

Via een leerkracht: voor (heel dringende) vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of een van de andere leerkrachten. Indien nodig kunnen zij mij mobiel proberen te bereiken.

Veel voorkomende vragen:
- het verlofformulier: dit is op de site te vinden en bij de administratie te verkrijgen of bij de leerkracht van uw kind; een verlofaanvraag dient ruim van te voren aangevraagd te worden, dus de beoordeling door de directeur kan meestal wel enkele dagen later plaats vinden
- onmiddellijk verlof nodig bij een calamiteit: dat kunt u in vertrouwen zelf inschatten en hoeft u alleen te melden bij de leerkrachten van uw kinderen; een formulier kan dan (indien nodig) achteraf worden ingevuld en beoordeeld
- algemene informatie:
 
op de website 
  bij de leerkracht van uw kind
  bij de bouwco÷rdinatoren Jessica Hikspoors voor gr 1 t/m4 en bij Marc Peters voor groep 5 t/m 8
- vragen over zorg: 
  bij de IBers, Margriet van Schelven voor groep 1 t/m 4 en bij Marc Peters voor gr 5 t/m 8; zij zijn dinsdags voor deze taak vrijgesteld van lestaken en dan meestal goed bereikbaar