Contact met de directeur

De directeur op basisschool Zeilberg is Yvonne Neervens.


Voor vragen aan of contact met de directeur kunt u het best als volgt handelen:

Binnenlopen: dat kan (bijna) altijd. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 

Mailen: mijn email-adres is: yvonne.neervens@prodas.nl 

Bellen: 0493-314370
U belt met de administratie om een afspraak te maken. Esther Rakels is aanwezig op maandagmiddag, dinsdagochtend, en woensdagmiddag en donderdagochtend.

Via een leerkracht: voor (heel dringende) vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of een van de andere leerkrachten. Indien nodig kunnen zij mij mobiel proberen te bereiken.

Veel voorkomende vragen:
- het verlofformulier: dit is op de site te vinden en bij de administratie te verkrijgen of bij de leerkracht van uw kind; een verlofaanvraag dient ruim van te voren aangevraagd te worden, dus de beoordeling door de directeur kan meestal wel enkele dagen later plaats vinden

- onmiddellijk verlof nodig bij een calamiteit: dat kunt u in vertrouwen zelf inschatten en hoeft u alleen te melden bij de leerkrachten van uw kinderen; een formulier kan dan (indien nodig) achteraf worden ingevuld en beoordeeld

- algemene informatie:
 
op de website 
  bij de leerkracht van uw kind
  
- vragen over zorg: 
  bij de IBers, Chantal Broks voor groep 1 t/m 4 en bij Marc Peters voor gr 5 t/m 8; zij zijn dinsdags voor deze taak vrijgesteld van lestaken en dan meestal goed bereikbaar