Protocol hoofdluispreventie BS Zeilberg

Op elke school worden wel eens hoofdluizen aangetroffen. Deze onschadelijke beestjes, die vervelende jeuk veroorzaken en door het krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen treffen wij een aantal maatregelen, die in dit protocol zijn beschreven. Het voorkomen van hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders.


Stap 1) Regelmatige controles
Op school vinden er, op de maandagmiddag na iedere schoolvakantie, preventieve hoofdluiscontroles plaats. Deze worden uitgevoerd bij alle kinderen door daarvoor geïnstrueerde  controle ouders, ook wel “luizenmoeders” genoemd.
Het is raadzaam thuis alvast een voorcheck te doen op de laatste vrijdag van de vakantie. Mocht er iets geconstateerd worden, kan er nog voor de controle gehandeld worden.
Tijdens een controle worden alle kinderen gecontroleerd. Ouders kunnen niet weigeren hun kind(eren) aan deze controle mee te laten doen. Wel kunnen zij, indien zij dat wensen, bij de controle van hun kind(eren) aanwezig zijn. 

Stap 2A) Constatering aanwezigheid van luizen en of neten op school
Indien bij een kind hoofdluizen (neten) zijn geconstateerd dan worden de ouders/verzorgers telefonisch door de leerkracht op de hoogte gesteld met het verzoek om tot behandeling over te gaan. 

Via ouderportaal wordt gemeld in welke groepen er luizen en/of neten zijn geconstateerd. Hierin wordt ook vermeld dat we verwachten dat meisjes met lange haren, hun haar tijdelijk op een staart doen (niet los), om verspreiding te voorkomen.
Na 14 dagen vindt in de betreffende groep(en) een nacontrole plaats door de “luizenmoeders”. Indien er nog luizen en/of neten aanwezig zijn, wordt de procedure van informeren herhaald. 
 
 
Stap 2B) Constatering aanwezigheid van luizen en of neten thuis
Wanneer er thuis luizen worden geconstateerd, dient meteen een behandeling te worden gestart. De school wordt ook meteen geïnformeerd.  Dat kan direct bij de leerkracht of eventueel via de administratie. Via de administratie worden de “luizenmoeders” ingeschakeld voor een controle. De groep(en) waar het voor geldt worden via de mail op de hoogte gesteld.
 
Stap 3) Hardnekkigheid
Indien er bij kinderen vaker en ook na de nacontroles nog steeds levende luizen aanwezig zijn, neemt de directeur telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. In dat gesprek wordt samen gekeken naar de genomen maatregelen en in overleg passende vervolgstappen besproken.


Preventie en behandeling: nat kammen is DE remedie
Het is heel belangrijk dat u als ouders in de luizenrijke periodes (voorjaar en najaar) zelf regelmatig even de kinderen controleert. Weet u niet goed waarop u moet letten en hoe u dat het beste doet, kunt u een van de luizencontrole ouders vragen een keer uitleg te geven.
Behandeling met een bij de drogist/apotheek verkrijgbaar middel is aan te raden. Daarna is het nat kammen van haren met een goede metalen luizenkam eigenlijk de beste behandeling en nazorg.
Soms laten (dode)neten moeilijk los van het haar. Daar moet dan extra op gelet worden.