Protocol hoofdluispreventie BS Zeilberg

Op elke school worden wel eens hoofdluizen aangetroffen. Deze onschadelijke beestjes, die vervelende jeuk veroorzaken en door het krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen treffen wij een aantal maatregelen, die in dit protocol zijn beschreven. Het voorkomen van hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders.


Stap 1) Regelmatige controles
Op school vinden er, op de maandagmiddag na iedere schoolvakantie, preventieve hoofdluiscontroles plaats. Deze worden uitgevoerd bij alle kinderen door daarvoor geïnstrueerde  controle ouders, ook wel “luizenmoeders” genoemd.
Het is raadzaam thuis alvast een voorcheck te doen op de laatste vrijdag van de vakantie. Mocht er iets geconstateerd worden, kan er nog voor de controle gehandeld worden.
Tijdens een controle worden alle kinderen gecontroleerd. Ouders kunnen niet weigeren hun kind(eren) aan deze controle mee te laten doen. Wel kunnen zij, indien zij dat wensen, bij de controle van hun kind(eren) aanwezig zijn. Tot en met groep 5 worden de kinderen in de klassen gecontroleerd. Vanaf groep 6 in de aula.

Stap 2A) Constatering aanwezigheid van luizen en of neten op school
Indien bij een kind hoofdluizen (neten) zijn geconstateerd dan worden de ouders/verzorgers middels een brief op de hoogte gesteld met het verzoek om tot behandeling over te gaan. Deze brief wordt z.s.m. na de controle door een controleouder bezorgd. De voorkeur voor een brief boven mail heeft te maken met het nog niet dagelijks checken van mail door alle ouders. Hiermee bereiken we dat er vlug actie ondernomen kan worden. Ouders worden in principe niet gevraagd hun kind bij constatering meteen van school op te halen.

De leerkracht van de groep en de directeur worden op de hoogte gesteld.
Via de mail wordt binnen de betreffende groep(en) melding gemaakt van het feit dat dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd. Hierin wordt ook vermeld dat we verwachten dat meisjes met lange haren, hun haar tijdelijk op een staart doen (niet los), om verspreiding te voorkomen.
Na 7 dagen vindt in de betreffende groep(en) een nacontrole plaats door de “luizenmoeders”. Indien er nog luizen en/of neten aanwezig zijn, gaat er wederom een briefje naar de ouders/verzorgers dat de bestrijding onvoldoende was. Na 7 dagen vindt de 2e nacontrole plaats.
 
 
 
Stap 2B) Constatering aanwezigheid van luizen en of neten thuis
Wanneer er thuis luizen worden geconstateerd, dient meteen een behandeling te worden gestart. De school wordt ook meteen geïnformeerd.  Dat kan direct bij de leerkracht of eventueel via de administratie. Via de administratie worden de “luizenmoeders” ingeschakeld voor een controle. De groep(en) waar het voor geldt worden via de mail op de hoogte gesteld.
 
Stap 3) Hardnekkigheid
Indien er bij kinderen vaker en ook na de nacontroles nog steeds levende luizen aanwezig zijn, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. In dat gesprek wordt samen gekeken naar de genomen maatregelen en in overleg passende vervolgstappen besproken.
Bij erg hardnekkige aanwezigheid van levende luizen in een bepaalde groep moeten de jassen/dassen van alle kinderen van die groep in een grote tas/plastic zak aan de kapstok gehangen worden. De ouders geven deze mee naar school.
Het constante gebruik van luizenzakken is niet effectief. Zie hiervoor info op de site van bv het RIVM.

Preventie en behandeling: nat kammen is DE remedie
Het is heel belangrijk dat u als ouders in de luizenrijke periodes (voorjaar en najaar) zelf regelmatig even de kinderen controleert. Weet u niet goed waarop u moet letten en hoe u dat het beste doet, kunt u een van de luizencontrole ouders vragen een keer uitleg te geven.
Behandeling met een bij de drogist/apotheek verkrijgbaar middel is aan te raden. Daarna is het nat kammen van haren met een goed luizenkammetje eigenlijk de beste behandeling en nazorg.
Soms laten (dode)neten moeilijk los van het haar. Daar moet dan extra op gelet worden.

Publicatie
Bij de ingangen van school wordt middels een groene of rode kaart aangegeven of er hoofdluis is geconstateerd of niet.

Op de website komt (staat) korte algemene informatie over hoofdluizen en links naar sites voor uitgebreide informatie.
 
Voor nadere informatie kunt u bij onze administratie terecht. Die kan u indien nodig ook in contact brengen met iemand van de controle-ouders.