Onderzoeken Jeugdgezondheidszorg groepen 2 en 7


Onze school wil ertoe bijdragen dat onze leerlingen gezond opgroeien. Daartoe werken  wij o.a. samen met het team jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Uw zoon of dochter komen minimaal 2 keer in contact met de medewerkers van dit team. U ontvangt dan via de GGD een uitnodiging voor een individueel onderzoek.
 
Dit schooljaar nodigt de GGD alle leerlingen van de groepen 2 en 7 uit voor een onderzoek.
Vanwege praktische en planmatige redenen kan het zijn dat niet alle leerlingen uit één klas op hetzelfde moment worden uitgenodigd.
Alle leerlingen ontvangen een uitnodiging, maar de maand waarin de GGD de uitnodiging verstuurt verschilt per kind. Het is dus niet vreemd als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen, terwijl andere klasgenoten deze wel al ontvingen.
 
Heeft u buiten deze vaste contactmomenten vragen, zorgen of twijfels over de gezondheid van uw zoon of dochter , dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van het team JGZ via het  telefoonnummer: 088 0031 422.
 
 
De GGD Brabant-Zuidoost is partner van  het  Centrum voor Jeugd en Gezin.