De Medezeggenschapsraad is te bereiken via onderstaande personen:

Voor een mail aan de MR klik hier
                                          
 
Leden van de oudergeleding:

Sonja Keijsers                voorzitter 
Johan Koppens              secretaris
Kim van Lierop                           
                                   
   

Leden van de personeelsgeleding:

Ine Beijers    
Monique Luijben
Hanneke Heyligers