De Medezeggenschapsraad is te bereiken via onderstaande personen:

Voor een mail aan de MR klik hier
                                          
 
Leden van de oudergeleding:

Johan Koppens                      voorzitter           
Sonja Keijsers                        secretaris           
Daphne Knijnenburg              
Jean-Paul van der Heijden
   

Leden van de personeelsgeleding:

Ine Beijers
Hennie Fransen      
Monique Luijben
Hanneke Heyligers