Schoolplan 2014-2018

Het schoolplan 2014-2018 is een document waarin wij onze doelstellingen voor de schoolplanjaren uiteenzetten.

Voorheen werd het schoolplan eenmalig geschreven voor 4 jaar.

We kiezen er nu voor om het plan elk jaar te herzien, omdat we de onderwijsontwikkelingen en de schoolontwikkelingen die zich voordoen, elk jaar willen bekijken en indien nodig een plek in onze ontwikkelingsplannen geven.

Het schoolplan is gebaseerd op diverse documenten en analyses.
Het huidige schoolplan is dus herzien voor het schooljaar 2015-2016.

Klik hier voor het huidige schoolplan.