laatst bijgewerkt 12 november 2015
Verlofformulier en werkgeversverklaring

In samenspraak met de leerplichtambtenaar is het aanvraagformulier verlof ontwikkeld voor alle scholen in de gemeente Deurne. De laatste aanpassingen zijn van november 2014.
Voor de eventuele toekenning van korte verlofaanvragen en vakanties buiten de reguliere schoolvakanties gelden diverse regels en termijnen. Neem svp ook goed notie van de regels uit de gemeentelijke brochure alvorens een aanvraag in te dienen. Let ook op eventueel bij te voegen bewijsstukken.


Klik hier voor de brochure: Vakantieverlof Peelgemeenten

Klik hier voor het verlofformulier.
Dit kan geprint ter goedkeuring worden ingeleverd bij de directeur.


Klik hier voor het formulier vakantieverklaring werkgever-zelfstandige.

Klik hier voor een schema m.b.t. graden van verwantschap.