Overblijven met Eige Wijzz

Eigen Wijzz verzorgt op een professionele en verantwoorde manier de tussenschoolse opvang. Dit gebeurt onder toezicht van een teamleider, haar naam is Rosamarij Dielissen.
Er zijn meerdere overblijfkrachten, die zorgen dat het overblijven op een leuke ongedwongen manier verloopt met regels die ook thuis aan tafel gelden. De overblijfkrachten krijgen per jaar workshops om hun vaardigheden bij te houden. 

Overblijven is mogelijk op alle dagen behalve op woensdag. Wij staan voor een gezonde, gezellige en een vertrouwde tussenschoolse opvang en vragen u om een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde koek mag altijd. Snoep gaat echter weer mee terug naar huis in het trommeltje. 

Tijdens het overblijven gelden de omgangsregels die tijdens schooltijd van toepassing zijn. De overblijfkinderen spelen tussen de middag met goed weer op de speelplaats. Vanaf 13.00 uur komen de leerkrachten mee surveilleren en zijn de andere kinderen welkom.

Aanmelden                                                                                                                                                                          
Het aanmelden voor het overblijven verloopt via ons digitaal systeem Mijn TSO en inschrijven is gratis.
Meer informatie over het inschrijven vindt u op het ouderportaal.

Kosten                                                                                                                                                                                    
De kosten per keer voor het overblijven zijn € 2,25. (2017)Hoe gaat het overblijven op basisschool Zeilberg
De overblijfkrachten zorgen ervoor dat ze op tijd aanwezig zijn,  om de aula en klaslokaal klaar te zetten zijn voor het overblijven.
De kleuters, groep 1 en 2 eten (indien nodig) in het klaslokaal aangrenzend aan de aula, waar de andere overblijfkinderen, groep 3 t/m 8, zitten. Hierdoor kunnen overblijfkrachten snel schakelen mocht dat nodig zijn.
De kleuters worden door de overblijfkracht opgehaald en zij lopen samen naar hun overblijfruimte waar zij hun tas bij de stoel neer zetten, dan hangen zij hun jasjes op en gaan meteen plassen en handen wassen.
Er is sowieso 1 overblijfkracht bij de kleuters aanwezig in de ruimte. Zij zorgt ervoor dat de kleuters rustig hun boterhammen opeten, ze motiveert en stimuleert indien nodig.
Groep 3 t/m 8 eten gezamenlijk in de aula. Zij komen hier zelfstandig naar toe.
De overblijfkracht controleert of alle kinderen aanwezig zijn, daarna mogen zij gezamenlijk gaan eten.
Mocht het zo zijn dat een kind op de lijst staat en niet aanwezig is, dan wordt hier meteen actie in ondernomen.
 
Alle kinderen nemen zelf hun lunch en drinken mee.
Wij staan voor een verantwoorde lunch, een lekkere boterham, gezonde koek, fruit of groente, melk, yoghurtdrank, fruitdrank.
Snoepjes, drinken met koolzuur of energiedranken gaan weer mee terug naar huis!
Mocht uw kind niet alles op hebben, dan gaat ook dit weer mee naar huis zodat u kunt zien wat het kind wel gegeten heeft. Indien nodig zit er een begeleidend briefje in.
 
Rond 12.20/12.30 u gaan we naar buiten indien het kan, anders spelen we in de aula. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen om zich weer op te laden voor de middag op school.
We vinden het belangrijk om een “frisse neus” te halen en beweging is nu eenmaal goed is voor alle kinderen.
Wij hebben zowel buiten als binnen genoeg variatie aan speelgoed en spullen zodat de kinderen zich niet vervelen.
Er zijn altijd overblijfkrachten aanwezig die toezicht houden en een aanspreekpunt zijn voor de kinderen.
  
Meer informatie vindt u in het ouderportaal
 
Vragen/ opmerkingen                                                                                                                                                    
Wij houden van een open communicatie en ontvangen graag feedback.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag. 
U kunt ons bereiken via mail: info@eigewijzz.nl / zeilberg@mijntso.nl.
U kunt ook bellen, sms’en of appen naar Rosamarij Dielissen 06-13936743 of Nady van der Heijden 06-49883735

Eige Wijzz,
Rosamarij Dielissen en Nady van der Heijden