SPRING  KINDEROPVANG
 
 


Algemeen
In onze school wordt de Kinderopvang door Spring verzorgd in Peuterspeelzaal ’t Debberke.
In een mooie, kindvriendelijke ruimte kunnen peuters van 2,5 tot 4 jaar twee dagdelen per week spelen. Onder begeleiding van vaste leidsters leren de kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden, zoals samen spelen, samen delen en naar elkaar luisteren.
Spelen en leren gaan bij ons hand in hand. We bieden een veilige speelomgeving door een vaste structuur in de dagindeling.
Ook de leidsters spelen samen met de kinderen.
Juist dat samen spelen brengt ontwikkelingskansen voor peuters met zich mee.
Door middel van Spring Actief bieden wij kinderen allerlei activiteiten aan, dit aan de hand van thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van peuters. We knutselen samen, we lezen verhaaltjes voor en we spelen buiten.
Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen hun fantasie en creativiteit tot uiting kunnen brengen. De vaste leidsters zorgen ervoor dat alle peuters met
veel plezier naar peuterspeelzaal 't Debberke komen. Kom gerust eens bij ons kijken
 
Openingstijden
maandagochtend woensdagochtend
dinsdagochtend vrijdagochtend
dinsdagmiddag donderdagochtend
Ochtend van 8.45 - 11.45 uur
(Donderdag van 8.30 tot 12.00 uur)
Middag van 13.00- 15.30 uur
 
Voor en na deze openingstijden is de peuterspeelzaal een kwartier extra open om uw kind te brengen en halen.
 
Peuterspeelzaal Debberke
Margrietstraat 2
5754 AH Deurne
T: (06) 812 209 21
 
Rondleiding of aanmelden
Wilt u een rondleiding aanvragen, uw kind(eren) aanmelden of een algemene vraag stellen?
Neem dan contact op met de Klantenservice.
T: (088) 20 88 208
E: klantenservice@springkinderopvang. nl