De oudervereniging

Algemeen
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Op basisschool Zeilberg worden deze activiteiten op basis van samenwerking met de leerkrachten uitgevoerd door vrijwilligers van de oudervereniging en ouders. Hiermee hopen wij de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Het dagelijks bestuur vormen samen de OV.
Deze bestaat uit 10 leden:
Voorzitter: Linda Bouwmans
secretaris: Silvia Lutters
penningmeester: Sabrina Genevasen
Marja Koppens,
Marilyn Bots
Bianca Nooyen,
Silvia Lutters,
Lieke v. Leeuwen,
Ilse Munsters,
Inge Elbers
Lisanne Kerstens
.
Ca 6 x per  schooljaar wordt er vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats op school.
Tijdens deze vergaderingen is ook altijd  een leerkracht / lid van de MR aanwezig.
Frans v Geesink (directeur)  is  soms aanwezig.
 
Ouders betalen vrijwillig een bijdrage van 10,00 euro per schooljaar, per kind. Hiermee
organiseren wij in samenwerking met de leerkrachten en ouders verschillende activiteiten voor de kinderen van onze school.
 
Activiteiten oudervereniging
De OV heeft per activiteit een werkgroep opgesteld, waarin 2 leden van de OV plaatsnemen en de kartrekkersrol op zich nemen. Daarnaast wordt de werkgroep opgevuld met andere ouders. Als hiervoor mensen nodig zijn, wordt er een oproep rondgestuurd.
Schoolkalender:
Hierop staan alle activiteiten voor het hele schooljaar. Deze kalender wordt opgesierd met klassenfoto’s  van de kinderen
en de leerkrachten. Tegen  een kleine betaling  kan iedereen in het bezit komen van deze prachtige kalender, die onmisbaar is in elk gezin.
 
 
 
Dierendag:
De dierenarts wordt uitgenodigd op onze school en houdt spreekuur voor alle kinderen en hun huisdier of knuffel.
Tevens houden wij een kleurwedstrijd waarbij de kinderen leuke prijzen kunnen winnen.
 
Sinterklaasfeest:
Elk jaar vieren we het Sinterklaasfeest op onze school. Dit heeft jaarlijks een ander thema.
 
Kerstfeest:
Het ene jaar is er een kerst diner en het ander jaar organiseren wij een sfeervolle kerstmarkt.
 
Carnaval:
Vieren we samen met prins carnaval en zijn gevolg .
De jeugdprins en vorst van de potjes maken er een gezellige boel  van. De dansmarietjes zorgen elk jaar voor een groots optreden.
 
Avondvierdaagse:
De inschrijving vindt plaats op onze school. Tijdens de deelname is er goede begeleiding aanwezig en wordt iedereen op tijd voorzien van drinken en iets lekkers.
 
Schoolreisje:
Elk jaar wordt er voor alle kinderen een schoolreisje georganiseerd
 
Verkeersbrigadiers:,
 
Kledingcontainer:
Twee keer per jaar kunnen ouders kleding en speelgoed dat niet meer gebruikt wordt inleveren.
Klassenfoto’s
Tegen het einde van het schooljaar wordt er door ons klassenfoto’s gemaakt. Deze kunnen ouders eventueel kopen.
 
De opbrengst die we verkrijgen uit kerstmarkt, kledingcontainer en klassenfoto’s, kunnen we weer leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen