De oudervereniging
 
Algemeen
Naast de reguliere lessen op school vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Op basisschool Zeilberg worden deze activiteiten op basis van samenwerking met de leerkrachten uitgevoerd door vrijwilligers van de oudervereniging en ouders.
Hiermee hopen wij de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 
De oudervereniging bestaat uit:
Miriam Timmers (Voorzitter
Linda Bouwmans ( Secretaris)
Sabrina Genevasen (Penningmeester)
Marja Koppens
Inge Elbers

 
Ca 6x per schooljaar wordt er vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats op school. Tijdens deze vergaderingen is er ook altijd een leerkracht aanwezig.
Yvonne Neervens (directeur) sluit soms ook mee aan.
 
Ouders betalen een vrijwillige bijdrage van €10,- per kind, per schooljaar. Hiermee organiseren wij in samenwerking met de leerkrachten en ouders verschillende activiteiten voor de kinderen van onze school.
 
Activiteiten Oudervereniging
De Oudervereniging heeft per activiteit een werkgroep opgesteld waarin minimaal 2 leden van de oudervereniging plaatsnemen. Daarnaast worden de werkgroepen, indien nodig, aangevuld met andere ouders. Wanneer dit nodig is zal er een oproep uitgaan via de Stikker of het ouderportaal.
 
Dierendag
Voor dierendag wordt er een activiteit georganiseerd in samenwerking met een dierenarts.
 
Sinterklaasfeest
Elk jaar vieren we op school het sinterklaasfeest met een bezoekje van de Sint en zijn pieten. Deze viering heeft elk jaar een ander thema.
 
Kerstfeest
De activiteit voor kerstmis bestaat het ene jaar uit een kerstdiner in de klas en het andere jaar uit een sfeervolle kerstmarkt.
 
Carnaval
Dit vieren we samen met prins carnaval, de jeugdprins en hun gevolg nadat we eerst in een mooie optocht door de wijk bij school zijn getrokken.
 
Avondvierdaagse
De inschrijvingen vinden plaats op onze school. Tijdens de deelname zorgen ouders voor de begeleiding. Ieder jaar proberen we er weer een gezellige en sportieve activiteit van te maken.
 
Verkeersbrigadiers
Vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze kinderen veilig over kunnen steken.
 
Kledingcontainer
Twee keer per jaar wordt er kleding ingeleverd. Vanaf een week voor de inzameldatum is het mogelijk de kleding, in dichte zakken, op school af te geven.
 
Klassenfoto’s
Elk schooljaar worden er nieuwe klassenfoto’s gemaakt.
 
Alle opbrengsten die wij verkrijgen uit verschillende activiteiten worden gebruikt voor de activiteiten die wij voor de kinderen organiseren.