• Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg
   
   
  Jaarplanning 2015-2016
   
 • 17 September:                     vergadering met directie
  • continurooster
  • jaarplanning
  • invoeren nieuwe rapporten.
  • Schoolgids/ kalender
  • jaarplan 2015-2016
 •  
 • 5 November              vergadering zonder directie      
  • Bespreken beleidsplannen 2015-2016
  • continurooster
  • Invoering nieuwe methodes
  • rapporten
  • Schoolplan 2014-2018 (incl jaarplan 2015-2016)
  • Terug blik  beleidsplannen 2014-2015
  • Engels
  • Mr statuut
  • Mr begroting en scholingsbehoeftes.
  • Mr regelement
  • Nieuwe cao
  • GMR
 •  
   
 • 10 December                       vergadering met directie
  • Bespreken beleidsplannen 2015-2016
  • continurooster
  • Invoering nieuwe methodes
  • rapporten
  • Schoolplan 2014-2018 (incl jaarplan 2015-2016)
  • Terug blik  beleidsplannen 2014-2015
  • Eventueel MR statuur, begroting, scholing, regelment.
  • Engels
  • ziekte verzuim 2015
  • arbo jaarplanning
 •  
 • 21Januari                 vergadering zonder directie
  • Schooltijden/ continurooster
  • Taakbeleid
  • Aannamebeleid
  • Klachtenregeling van school
  • Ouderbetrokkenheid
  • MR samenstelling 2016-2017 (verkiezingen?)
  • Schoogids/ kalender ervaringen wisselen, 2016-2017?
  • Gymzaal zeilberg
  • Passend onderwijs
  • ICT
 •  
 • 3 Maart                      vergadering met directie
  • Schooltijden/continurooster
  • Taakbeleid
  • aannamebeleid
  • Klachtenregeling van school
  • Ouderbetrokkenheid
  • MR samenstelling 2016-2017 (verkiezingen?)
  • Schoogids/ kalender ervaringen wisselen, 2016-2017?
  • Gymzaal zeilberg
  • Passend onderwijs
  • Opvallende punten uit Cito
 •  
   
   
   
 • 14 April                                 vergadering zonder directie
 • Begroting
 • Formatie
 • Vakantierooster
 • Jaarplanning 2015-2016 Hoe staat het ermee, loopt het volgens planning/
 • Ervaringen nieuwe cao
 • Eventuele verkiezingen. 
   
   
 • 26 Mei                                   vergadering met directie
 • Begroting
 • Formatie
 • Vakantierooster
 • Jaarplanning 2015-2016 Hoe staat het ermee, loopt het volgens planning/
 • Cito-uitslag (ook groep 8) 
   
   
 • 16 Juni                                  vergadering zonder directie                  
 • Schoolgids
 • Terugblik onderwerpen afgelopen jaar 
   
   
 • 7 Juli              vergadering met directie
 • Schoolgids
 • Terugblik onderwerpen afgelopen jaar