Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg
 
 

Jaarplanning 2018-2019

            

 
 27 september       
               
Jaarplanning MR (voor bespreken)
Schoolgids/ kalender
Jaarplan BSZ 2018-2019
GMR
Bijzonderheden / trendanalyse LOVS eind 17-18
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
Begroting
 
 
22 november        
               
Jaarplanning MR (definitief maken)
Tevredenheidsonderzoek?
Toelichting begroting
Open Dag in januari
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
GMR
Ziekte verzuim 2018
 
 
17 januari       
          
Gymzaal
MR samenstelling 2018-2019 (verkiezingen?)
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
Begroting Prodas voor BSZ
GMR
Invoering nieuwe methodes komend schooljaar
Ouderbetrokkenheid
Passend onderwijs
ICT
Schooltijden
Ziekteverzuim 2018 /ziekteverzuim beleid/ arbo
 
 
28 februari        
       
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
GMR
Leerling ontwikkeling na open dag 2019/2020
Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
MR samenstelling 2018-2019 (verkiezingen?)
Terugkoppeling ouderavond/ ouderbetrokkenheid
Rapporten
 
9 mei               
          
Verkiezingen MR
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
GMR
Schooltijden
Begroting
Formatie komen schooljaar
Vakantierooster/ vrije dagen 2019- 2020
Gymzaal
Opvallende punten vanuit de LOVS toetsen
Cito-uitslagen (groep 8)
 
17 juni      
                                                    
Jaarplanning 2019-2020
GMR
Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
Terugblik onderwerpen afgelopen jaar
Onderwerpen voor komend schooljaar