Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg
 
 

Jaarplanning 2017-2018

 • 28 september                  
  • Jaarplanning MR (voor bespreken)
  • Schoolgids/ kalender
  • Jaarplan BSZ 2017-2018
  • GMR
  • Bijzonderheden / trendanalyse LOVS eind 16-17
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 
 • 16 november                             
  • Jaarplanning MR (definitief maken)
  • Tevredenheidsonderzoek
  • Toelichting begroting vanuit Prodas
  • Open Dag in januari
  • Rapporten
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
  • GMR
  • Ziekte verzuim 2017
 
 • 07 december (ingelast)              
  • Ouder- leerling tevredenheid onderzoek
  • Schooltijden
 
 • 25 januari              
  • Gymzaal
  • MR samenstelling 2017-2018 (verkiezingen?)
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
  • Begroting Prodas voor BSZ
  • GMR
  • Invoering nieuwe methodes komend schooljaar
  • Ouderbetrokkenheid
  • Passend onderwijs
  • ICT
  • Schooltijden
  • Ziekteverzuim 2017 /ziekteverzuim beleid/ arbo
 
 
 • 20 maart               
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
  • GMR
  • Leerling ontwikkeling na open dag 2018/2019
  • Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
  • MR samenstelling 2017-2018 (verkiezingen?)
  • Terugkoppeling ouderavond/ ouderbetrokkenheid
 
 • 17 mei               
  • Verkiezingen MR?
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
  • GMR
  • Schooltijden
  • Begroting
  • Formatie komen schooljaar
  • Vakantierooster/ vrije dagen 2018- 2019
  • Gymzaal
  • Opvallende punten vanuit de LOVS toetsen
  • Cito-uitslagen (groep 8) 
  
 • 21 juni               
  • Jaarplanning 2018-2019
  • GMR
  • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
  • Terugblik onderwerpen afgelopen jaar
  • Onderwerpen voor komend schooljaar