Agenda's vergaderingen medezeggenschapsraad

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.
Graag wel even vooraf aanmelden via : oudersmr_zeilberg@prodas.nl. Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.   

De agenda's staan weergegeven van nieuw naar oud, oftewel de agenda van de laatste vergadering staat bovenaan.

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg

Agenda MR-vergadering 17 mei 2018, 19:30 uur
 • Opening en Ruimte voor toelichting op vragen i.v.m. invoering continurooster (19.30 20.15).
 • Notulen (29 maart 2018)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • MR samenstelling 2017-2018 (acties tot nu toe)
 • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • Formatie komend schooljaar
 • Vakantierooster / vrije dagen 2018 2019
 • Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
 • GMR (Monique?)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Rapport van de vragenlijst "Veiligheid en Welbevinden".
 • Rondvraag
Agenda MR-vergadering 29 maart 2018, 20:00 uur 
 • Opening en Ruimte voor toelichting op vragen i.v.m. invoering continurooster (maximaal 20 minuten)
 • Notulen (25 januari 2018)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • MR samenstelling 2017-2018 (kandidaten?)
 • Leerling ontwikkeling na open dag 2018/2019 (formatie)
 • Schooltijden
 • Pestprotocol (eenmaal per jaar vast)
 • GMR (Monique?)
 • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • Invoering nieuwe methodes komend schooljaar
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Ouderbetrokkenheid
 • Passend onderwijs
 • ICT
 • Ziekteverzuim 2017 / ziekteverzuim beleid / arbo
 • Rondvraag
Agenda MR-vergadering 20 februari 2018, 19:30 uur
 • Continurooster
Agenda MR-vergadering 25 januari 2018, 20:00 uur
 • Opening en introductie Carla Manders (Prodas Finance) Carla geeft een toelichting op de begroting van Prodas (doorlooptijd 1 tot 1,5u) zij sluit aan rond 20.45u
 • Notulen (16 november 2017)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • MR samenstelling 2017-2018 (verkiezingen?)
 • Invulling ouderavond 31 januari 2018
 • Schooltijden
 • GMR
 • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • Invoering nieuwe methodes komend schooljaar
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Ouderbetrokkenheid
 • Passend onderwijs
 • ICT
 • Ziekteverzuim 2017 / ziekteverzuim beleid / arbo
 • Rondvraag
Agenda MR-vergadering 7 december 2017, 20:00 uur
 • Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek
 • Consequenties voor een onderzoek naar de schooltijden
Agenda MR-vergadering 16 november 2017, 20:00 uur
 • Opening en introductie Carla Manders (Prodas Finance)
 • Notulen (28 september 2017 en 29 juni 2017)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • GMR voorzittersoverleg van 12 oktober
 • E-mail adres oudergeleding
 • Schooltijden / Hoorns Model
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Ondersteuningsplanprofiel op website
 • Diverse punten vanuit de vorige vergadering:
 • Kwaliteitszorg
  • Tevredenheidsonderzoek (eventuele gevolgen voor het continurooster)
  • LOVS resultaten
  • Open dag
 • Rondvraag
Agenda MR-vergadering 28 september 2017, 20:00 uur
 • Opening
 • Notulen (geen)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • GMR (zie mail, MR cursussen)
 • Bijzonderheden / trendanalyses LOVS Eind 16-17
 • Ondersteuningsplanprofiel op website
 • Hoe staat het met de invoering van het Hoorns model
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Jaarplanning MR samenstellen
 • Tevredenheidsonderzoek oktober 2017, eventuele gevolgen voor het continurooster
 • Rondvraag