Agenda's vergaderingen medezeggenschapsraad

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.
Graag wel even vooraf aanmelden via : oudersmr_zeilberg@prodas.nl. Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.   

De agenda's staan weergegeven van nieuw naar oud, oftewel de agenda van de laatste vergadering staat bovenaan.

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg

Agenda MR-vergadering 7 december 2017, 20:00 uur
 • Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek
 • Consequenties voor een onderzoek naar de schooltijden
Agenda MR-vergadering 16 november 2017, 20:00 uur
 • Opening en introductie Carla Manders (Prodas Finance)
 • Notulen (28 september 2017 en 29 juni 2017)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • GMR voorzittersoverleg van 12 oktober
 • E-mail adres oudergeleding
 • Schooltijden / Hoorns Model
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Ondersteuningsplanprofiel op website
 • Diverse punten vanuit de vorige vergadering:
 • Kwaliteitszorg
  • Tevredenheidsonderzoek (eventuele gevolgen voor het continurooster)
  • LOVS resultaten
  • Open dag
 • Rondvraag
Agenda MR-vergadering 28 september 2017, 20:00 uur
 • Opening
 • Notulen (geen)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • GMR (zie mail, MR cursussen)
 • Bijzonderheden / trendanalyses LOVS Eind 16-17
 • Ondersteuningsplanprofiel op website
 • Hoe staat het met de invoering van het Hoorns model
 • Gymzaal: ontwikkelingen en vervoer
 • Jaarplanning MR samenstellen
 • Tevredenheidsonderzoek oktober 2017, eventuele gevolgen voor het continurooster
 • Rondvraag