Agenda's vergaderingen medezeggenschapsraad

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.
Graag wel even vooraf aanmelden via : oudersmr_zeilberg@prodas.nl. Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.   

De agenda's staan weergegeven van nieuw naar oud, oftewel de agenda van de laatste vergadering staat bovenaan.

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg


Agenda MR-vergadering 27 september 2018, 20:00 uur
 • Opening
 • Notulen (geen)
 • Nieuws uit het Team
 • Nieuws uit de Oudervereniging
 • GMR (zie mail, MR cursussen)
 • jaarplanning MR
 • Schoolgids/schoolkalender
 • Jaarplan BSZ 2018-2019
 • Begroting
 • Voortgang gymzaal
 • Bijzonderheden trendanalyse LOVS eind 2017-2018
 • Gerealiseerde zaken vanuit de jaarplanning
 • EValuatie informatie avond 30 augustus
 • Gebruik office 365 account van de MR
 • Website MR
 • Rondvraag