Agenda's vergaderingen medezeggenschapsraad

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.
Graag wel even vooraf aanmelden via mr.bszeilberg@prodas.nl . Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.   

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg


Agenda Mr vergadering met directie 29 juni 2017

1.Opening 
2.Notulen 14 juni        -
3.Nieuws uit het Team
4.Nieuws uit de Oudervereniging
5. GMR
6.Schooljaarplanning 2016-2017 
7.Schooljaarplanning van 2017-2018
8.Datums  mr vergaderingen voor komend schooljaar plannen
9.Terugblik afgelopen jaar
10Onderwerpen voor komend schooljaar:
11.Rondvraag

Agenda MR-vergadering met directie 14 juni 2017
 
1.Opening 
2.Notulen 16 mei
3.Nieuws uit het Team
4.Nieuws uit de Oudervereniging
5.GMR
6.Huishoudelijk reglement, en mr reglement
7.Begroting
8.Formatie
9.Vakantierooster
10.Schooljaarplanning 2016-2017
11 Datums  mr vergaderingen voor komend schooljaar plannen
12 Pestprotocol
13 bijzonderheden LOVS
14 Rondvraag.

Agenda MR-vergadering met directie 16 mei 2017, 20:00 uur, personeelskamer
 
1.Opening
2.Profiel directeur
3.Notulen 30 maart
4.Nieuws uit het Team
5.Nieuws uit de Oudervereniging
6.(Rapporten)
7.Huishoudelijk reglement, en mr reglement
8.Begroting
9.Formatie
10.Vakantierooster
11.Jaarplanning 2016-2017
12.Werving ouderlid
13.Datums  mr vergaderingen voor komend schooljaar plannen
14.Cito-uitslagen ( groep 8) en bijzonderheden LOVS nl vorige vergadering.
15.Rondvraag.

 
 Agenda MR-vergadering met directie 30 maart, 20:00 uur, personeelskamer
 
 1. Opening
 2. Notulen
 3. Nieuws uit het Team 
 4. Nieuws uit de Oudervereniging 
 5. GMR 
 6. Begroting 
 7. Schoolondersteuningsplan op website 
 8. Aannamebeleid 
 9. Pestprotocol/ grensoverschrijdend gedrag 
 10. WMK werkgroep 
 11. Gymzaal Zeilberg 
 12. Verbeterplan RI&E 
 13. Opvallende punten uit LOVS toetsen  
 14. Mr samenstelling/ verkiezingen  
 15. Rondvraag
Agenda MR-vergadering zonder directie dinsdag 7 februari, 20:00 uur, personeelskamer
 
 1. Notulen
 2. Nieuws uit het Team
 3. Nieuws uit de Oudervereniging
 4. WMK werkgroep
 5. Pestprotocol/grens overschrijdend gedrag
 6. Onderwijs in de 21e eeuw
 7. Rapporten
 8. Aannamebeleid
 9. MR samenstelling 2016-2017
 10. Rondvraag


Agenda MR-vergadering met directie 15 december, 20:00 uur, personeelskamer
 
Opening
2. Notulen 
3.Nieuws uit het Team 
4.Nieuws uit de Oudervereniging 
5.GMR 
6.OPR 
7.Open dag 
8.Privacy 
9.Invoering nieuwe methodes 
10.Schoolplan 2014-2018 (incl jaarplan 2016-2017) 
11.WMK werkgroep en vragenlijst kinderen 
12.Ziekte verzuim 2016 
13.jaarplanning MR 
14Tussenschoolse opvang 
15.Rondvraag


Agenda Mr vergadering 1 november met directie om 20.00uur in de personeelskamer.
1. Opening
2. Notulen19 juli      
3. Nieuws uit het Team
4. Nieuws uit de Oudervereniging
5. GMR
6. Brabants veiligheids label 
7.RI&E
8. Tussenschoolse opvang 
9. WMK
10.Begroting 2016 en 2017
11. Schooljaarplan
12.LOVS uitslagen
13.Schoolondersteuningsprofiel
14.Jaarplanning MR
15.Schoolgids/ kalender 2016-2017
15.Rondvraag


Agenda MR- vergadering met directie 19 juli 2016, 20:00uur., personeelskamer

1.    opening
2.    notulen
3.    Nieuws uit het team
4.    nieuws uit de oudervereniging
5.    GMR Notulen 23 mei bespreken
6.    Enquete WMK
7.    Jaarplanning 2016-2017  
8.    Begroting 2016-2017
9.    Ondersteuningsplanprofiel
10. Schoolgids 2016-2017
11.    Brigadieren 
12.  Terugblik 2015-2016 
13.  Onderwerpen voor komend schooljaar
14.  Rondvraag


Agenda MR- vergadering met directie 2 juni 2016, 20:00 uur, personeelskamer

1.    Opening
2.    Notulen
3.    Nieuws uit het Team
4.    Nieuws uit de oudervereniging
5.    Begroting 2016
6.    Formatie 2016- 2017
7.    Jaarplan 2015-2016
8     Vakantierooster/ vrije dagen 2016-2017
9.    LOVS uitslagen/ CITO uitslagen
10.  Rondvraag.


Agenda MR-vergadering zonder directie 14 april 2016, 20:15 uur, personeelskamer
 
1.    Opening
2.    Notulen     
3.    Nieuws uit het Team
4.    Nieuws uit de Oudervereniging
5.    Begroting 2016-2017 
6.    Formatie 2016-2017 
7.    Vakantie rooster 
8.    Jaarplanning 2015- 2016 
9.    GMR  
10.  Ervaringen rondom nieuwe cao 
11.  Rondvraag


Agenda MR-vergadering met directie 3 maart 2016, 20:15 uur, personeelskamer
 
1.      Opening
2.      Notulen       
3.      Nieuws uit het Team
4.      Nieuws uit de Oudervereniging
5.      Schooltijden/ continurooster
6.      Taakbeleid
7.      Aannamebeleid 
8.      Klachtenregeling
9.      MR samenstelling 2016-2017
10.    Formulier resultaatgesprek.
11.    Opvallende punten uit CITO’s 
12.    GMR en de raakvlakken met ons
13.    Rondvraag


Agenda MR-vergadering zonder directie 21 januari 2016, 20:15 uur, personeelskamer
 
1.      Opening
2.      Notulen       
3.      Nieuws uit het Team 
4.      Nieuws uit de Oudervereniging
5.      Schooltijden/ continuroosterIs
6.      Taakbeleid
7.      Aannamebeleid 
8.      Passend onderwijs
9.      Klachtenregeling
10.    Ouderbetrokkenheid
11.    MR samenstelling 2016-2017
12.    schoolgids/ kalender ervaringen wisselen
13.    Gymzaal Zeilberg
14.    Formulier resultaatgesprek
15.    ICT
16.    Rondvraag

Agenda MR-vergadering met directie 10 december 2015, 20:15 uur, personeelskamer
 
1.    Opening
2.    Notulen5 november
3.    Nieuws uit het Team
4.    Nieuws uit de Oudervereniging
5.    Schoolplan 2014-2018 (incl jaar planning 2015-2016)Zie vorige vergadering
6.    Terugblik beleidsplannen 2014-2015zie vorige vergadering
7.    Continurooster 
8.    Nieuwe cao
9.    GMR Notulen. Wat is onze verbinding met de GMR? Wat zou wenselijk zijn en hoe?
10.  Open inloop ochtend 17 januari.
11.  Ziekteverzuim 2015 
12.  Arbojaarplanning 
13.  RondvraagMedezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg

Agenda MR-vergadering zonder directie 5 november 2015, 20:15 uur, personeelskamer
 
1.opening
2.Notulen
3.Nieuws uit het Team
4.Nieuws uit de Oudervereniging
5.Schoolplan 2014-2018 (incl jaar planning 2015-2016).
6.Invoering nieuwe methodes
7.MR statuut
8.MR regelement
9.MR begroting en scholingsbehoefte
10.Terugblik beleidsplannen 2014-2015
11.Continurooster
12.Nieuwe cao
13.GMR
14.Engels
15.Open inloop ochtend 17 januari
16.Rondvraag