Verkorte notulen vergaderingen medezeggenschapsraad

De notulen in verkorte vorm worden hier weergegeven van nieuw naar oud, oftewel de notulen van de laatste vergadering staat bovenaan.
 

Medezeggenschapsraad Basisschool Zeilberg 
 
aanwezig 27-9-2018:
Kim van Lierop (voorzitter), Joyce Tauran, Johan Koppens , Monique Luijben, Hanneke Heyligers (secretaris), Yvonne Neervens (directeur), Marij van Horssen
 
 

 1. Nieuws uit het team en directie
 • startgesprekken zijn geweest, goed verlopen
 • Informatieavond is geweest hoge opkomst
 • Jacqueline Ketelaar is op bezoek geweest. Komt elk jaar op elke school, klassen bezocht en met het team gesproken.
 • Er is gestart met de Clusterscholen. Zeilberg hoort bij D’n Bogerd, Peelparel, Wegwijzer, Willibrordus Neerkant en de Zonnebloem. Er staat al een gesprek gepland met de groep 8 leerkrachten. Ook tussen de directeuren en ib'ers staan gesprekken gepland.
 • Het team kijkt terug op een geslaagde verkeersochtend.
 • Afgelopen dinsdagmiddag was de sponsorloop. De kinderen liepen voor Batouri en voor de OV. Opbrengst wordt bekend gemaakt tijdens het open podium volgende week donderdag en vrijdag.
 • We hebben veel aandacht besteed aan de antipestweek.
 • Dinsdag start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is vriendschap.
 • Volgende week woensdag staat de studiedag in het teken van trendanalyses en het leesonderwijs.
 • Gouden weken zijn geweest. Daarin hebben we gewerkt in de klassen aan groepsvorming.
 • Er is een afscheidsborrel geweest voor de vrijwilligers.
 • Yvonne is, sinds dit jaar, mede verantwoordelijk voor het Expertise Netwerk van Prodas. Dit team bestaat uit (oud) leerkrachten die hun expertise delen met de scholen van Prodas. Hun standplaats is bij ons op school.
 • Er komt, na de herfstvakantie, een wisseling van de bezetting van groep 5 en de groepen 6,7,8. Lisa gaat de hele week naar groep 5 en Ron gaat op maandag naar 7, dinsdag naar 6 en woensdag naar groep 7 en 8.
 1. Nieuws uit de Oudervereniging
 • Er komt een stukje in de Stikker. Daarin stellen ze zich voor en leggen ze uit wat ze doen.
 • OV bestaat nu uit 5 personen maar extra hulp is welkom.
 • Voorzitter van de OV is Miriam Timmers. Penningmeester is Sabrina ( laatste jaar) en wordt ondersteund door Inge. Secretariaat is Linda Bouwmans
 • Handboek OV wordt aangepast vanwege verandering klassenouder, website wordt aangepast.
 1. Nieuws uit de GMR
 • Dinsdag 6 november is de Thema-avond GMR. Inloop 19:00 uur Hart van Heuze te Heusden
 • Er is nu een foto op de website van Prodas geplaatst zodat iedereen kan zien wie er in de GMR zitten.
 • GMR heeft een positief advies uitgebracht m.b.t. nieuwe leden RvT.
 • Op 27 september,  is er een overleg geweest in Heusden met de GMR en de werkgroep strategisch HR-beleid. Die schrijven een beleidsplan voor 1919 tot 1923. Denk hierbij aan duurzame inzetbaarheid en personeelsbeleid.
 1. Schoolgids
 • schoolgids wordt goedgekeurd.
 1. Jaarplan BSZ 2018-2019
 • jaarplan-jaarverslag 2017-2018 wordt kort doorgenomen en goedgekeurd.
 • Jaarplan BSZ 2018-2019 wordt op een aantal punten toegelicht.
 1. Begroting
 • Yvonne licht de (concept) begroting toe.
 • De schoolbegroting moet in november klaar zijn.
 • De begroting komt in de volgende vergadering terug
 1. Voortgang gymzaal
 • Er is een enquête geweest om alle sportaccommodaties in Deurne in kaart te brengen. De bevindingen gaan naar de gemeenteraad. Wordt vervolgd.
 1. Bijzonderheden trendanalyse LOVS eind 2017-2018
 • Yvonne deelt de zelfevaluatie eindopbrengsten uit. Volgende week woensdag komt dit terug in de studiedag en worden er vervolgstappen gezet wat betreft het leesonderwijs,  Rekenen wordt in januari 2019 opgepakt.
 1. Evaluatie informatieavond 30 augustus
 • Een hele mooie opkomst, 120 personen. Goede duidelijke communicatie. Mooie presentatie, niet te lang.