Vergaderdata MR schooljaar 2016-2017
 
De MR van basisschool Zeilberg vergadert dit jaar telkens om 20.00 uur op:
 
donderdag    22-09-2016  
dinsdag  02-11-2016  
 donderdag  15-12-2016     
dinsdag  07-02-2017  
 donderdag  30-03-2017    
dinsdag 16-05-2017  
woensdag  14 -06-2017  
donderdag 29-06-2017  
  
De MR van Basisschool Zeilberg vergadert maandelijks, maar soms ook om de maand. Indien er niet voldoende onderwerpen zijn komt de vergadering te vervallen. Dit zal tijdig op de website bekend gemaakt worden.
 
De vergaderingen zijn afwisselden met of zonder directie.
Bij een aantal vergaderingen is directeur Frans van Geesink aanwezig voor het geven van informatie en toelichting.
Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld om onafhankelijk van de directie het standpunt van de MR vast te stellen over een onderwerp, vergadert de MR zonder de directeur.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar.