Vergaderdata MR schooljaar 2018-2019
 
De MR van basisschool Zeilberg vergadert dit jaar telkens om 20.00 uur op:
 
Donderdag                27-09-2018  
Donderdag  22-11-2018  
Donderdag  17-01-2019     
Donderdag  28-02-2019  
Donderdag    9-05-2019    
Maandag  17-06-2019  
  

De MR van Basisschool Zeilberg vergadert maandelijks, maar soms ook om de maand. Indien er niet voldoende onderwerpen zijn komt de vergadering te vervallen. Het kan ook zijn, dat er een extra vergadering wordt ingelast. Dit zal tijdig op de website bekend worden gemaakt.
 
De vergaderingen zijn nagenoeg altijd met directie. De directeur Yvonne Neervens is aanwezig voor het geven van informatie en toelichting. Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld om onafhankelijk van de directie het standpunt van de MR vast te stellen over een onderwerp, vergadert de MR zonder de directeur.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een enkele keer is er een besloten gedeelte. Ouders en leerkrachten zijn dus van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.
Graag wel even vooraf aanmelden via : oudersmr_zeilberg@prodas.nl. Wij vinden het fijn als we weten wie we mogen verwachten.