Verkeerszaken in en rondom basisschool Zeilberg

Een veilige leef-leeromgeving is belangrijk voor iedereen.
Naast de sociale veiligheid, die wij hoog in het vaandel dragen, is ook de fysieke veiligheid van belang.
Zo hebben we aandacht voor de veiligheid in het gebouw en op de speelplaats, maar ook voor de veiligheid in het verkeer. 
Daar kijken we op deze pagina's vooral naar. We laten zien wat wij als school samen met de Oudervereniging, Verkeersbrigadiers en Verkeersouders doen aan de verkeersveiligheid rondom school.Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal.
De school alleen kan daar niet voor zorgen.
Vandaar dat wij met de Verkeerscommissie, de Verkeersbrigadiers en de Oudervereniging samen werken.
Samen de verkeersveiligheid zo goed mogelijk waarborgen is ons doel en u als ouder en verkeersdeelnemer bent daar de belangrijkste schakel in!