Beste ouders en verzorgers,

BS Zeilberg is een school waar het fijn is om te zijn.
Dat is na meer dan 100 jaar onderwijs wel gebleken.  En ook heden ten dage bezoeken meer dan 230 leerlingen met veel plezier onze school.
In de recente enquête "Welzijn en Veiligheid" (juni 2016) scoorden de leerlingen een 8,4 voor BS Zeilberg.
De ouders gaven ons een gemiddelde van een 8 op hun vragenlijst.

Toch geldt dat grote veiligheidsgevoel niet altijd voor alle leerlingen. Natuurlijk kent ook onze school haar problemen. Soms raken leerlingen in de knel. Ze worden dan geplaagd of zelfs gepest. Dat willen wij voorkomen en in voorkomende gevallen aanpakken en oplossen.

BS Zeilberg heeft daarvoor een protocol waarin de richtlijnen staan waarlangs we handelen. Het protocol is in februari 2017 herzien, aangepast naar de huidige inzichten en vastgesteld door de MR. Natuurlijk blijft het een document in ontwikkeling.


Klik hier naar het Protocol