Pesten is niet Cool

Als je als kind te maken krijgt met pesten, dan weet je heel vlug dat dat niet leuk is. Dat ervaren de gepeste kinderen, de medeleerlingen, de ouders, de juf en meester, de school en heel de omgeving. 

Over pesten is en wordt heel veel gezegd en geschreven. 
Hier geven wij enkele links naar websites die aandacht besteden aan en informatie geven over het thema pesten.

 
 WEBSITE PESTWEB
         WEBSITE PESTWEB

    WEBSITE RIJKSOVERHEID

WEBSITE VADERS & MOEDERS

      WEBSITE WEERBAAR.NL

             
 Heeft u nog een andere goede site gezien, laat het ons svp weten.