Even voorstellen.

Als directeur van basischool Zeilberg heet ik u van harte welkom op onze website.

Basisschool Zeilberg is een 8 klassige basisschool.
Aan onze school zijn ongeveer 20 personeelsleden verbonden. Samen verzorgen wij voortvarend onderwijs aan ongeveer 230 leerlingen.

Ik ben Yvonne Neervens sinds 1 augustus 2017 directeur van basisschool Zeilberg.  
De school heeft 2 Intern Begeleiders. Er zijn co÷rdinatoren voor de bouwen, taal, rekenen en meer- en hoogbegaafdheid.

Op onze website geven wij u informatie over onze school. Zoekt u een fijne school waar goed onderwijs wordt gegeven, waar zorg is voor iedereen en waar kinderen "goed in hun vel zitten", kom dan gerust eens kijken hoe wij daar invulling aan geven.

BS Zeilberg: kinderen varen er wel bij!


Yvonne Neervens, directeur BS Zeilberg

Registerdirecteur Primair Onderwijs